Derneğimiz, toplum sağlığının korunması, daha sağlıklı bir gelecek için toplumsal bilincin oluşturulması, din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, engellilik, politik görüş farklılığı ve diğer nedenlere dayalı herhangi bir ayrım gözetmeksizin sağlık yönünden riskli bireylerin uygun sağlık ve sosyal hizmetlere ulaştırılması amacı ile kurulmuştur. 

Saat


Takvim