Danışanlarımızın beklentilerini, kültürel değerlere saygılı, anlayışlı, nazik ve dürüst bir tutumla karşılamak,

  Etkili bir kayıt sistemi tutmak,

  Hesap verebilirlik,

  İzleme, değerlendirme ve raporlama süreçlerini takip etmek,

  Acil durumlarda etkin organizasyon,

  Tamamıyla ücretsiz sağlık ve sosyal danışmanlık hizmeti sunmak,

  Kişilerle ilgili kayıt altına alınan bilgilerin gizliliği esasına göre; hasta bilgilerinin mahremiyetini ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamak,

  Meslek içi eğitimlerle, tüm hizmetlerimizin güncel bilgiler ışığında verilmesini sağlamak,

  Sevk ve yönlendirmeleri, ilgili mevzuata uygun koşullarda ve tıbbi etik kurallar çerçevesinde yapmak,

  Faaliyetlerimizi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına destek olacak şekilde organize etmek.

Saat


Takvim